Tuntitarjonta


Trans Horses ky on Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ja Laatutalli. "SRL:n Laatutallit ovat malliesimerkkejä hyvin toimivista yrityksistä. Laatutallit ovat ammattimaisesti hoidettuja niin tilojen, ympäristön kuin hevosten hyvinvoinninkin suhteen. Laatutallien yritystoiminta on läpinäkyvää ja taloudenpito ammattimaista ja huolellista. Laatutallien henkilökunta on pätevää ja monipuolisesti kouluttautunutta. Laatutalleissa toimintaa kehitetään jatkuvasti." Lähde: SRL


Ratsastustunnin hinta koostuu koulutetun ja kokeneen opettajan antamasta opetuksesta, koulutetun hevosen sekä varusteiden käytöstä, mahdollisesta avustajasta, tilan käytöstä sekä vastuuvakuutuksesta.

Ratsastuskoulun käytössä on kaksi maneesia ja kaksi kenttää. Tunnit pidetään omilla puolillaan, jolloin ryhmällä on käytössään oma kenttä tai maneesi. Opettajamme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka myös itse ratsastavat päivittäin. Ratsastuskoululla on yhteensä noin 45 hevosta ja ponia. Ratsastustunti kestää 50 minuuttia (pl. minitunti tai liinatunti) ja tunnilla on enintään kahdeksan ratsastajaa. Tutustuthan tuntitarjontaamme alla!

Tallimme käytäntö on, että jokainen ratsastaja harjaa ja satuloi hevosensa itse tunnille. Ennen ratsastusta kannattaa varata noin puoli tuntia aikaa hevosen hoitamiseen ja varustamiseen. Pyydäthän rohkeasti apua, jos tarvitset! Opetuskäytössä olevat hevoset tarhailevat päivittäin sään salliessa, joten varsinkin kuraisilla keleillä kannattaakin varata ylimääräistä aikaa hevosen hoitamiseen.


Kausikorttitunti

Kausikortilla ratsastetaan kerran viikossa samassa kahdeksan ratsukon ryhmässä. Kevätkaudella tunteja on 23 (tammikuusta kesäkuuhun) ja syksyllä 23 (heinäkuusta joulukuuhun). Ratsastaja harjaa ja satuloi hevosensa itse tunnille hyvissä ajoin. Sairastapauksissa tunti perutaan päivystykseen klo 16 mennessä (viikonloppuisin klo 8), jotta siirto toiseen ajankohtaan on mahdollinen. Päivystyksen jälkeen tulleet peruutukset eivät oikeuta rästitunteihin. Rästitunnit varataan puhelinpäivystyksestä. Rästitunteja ei voi siirtää toista kertaa, joten sitouduthan tekemiisi varauksiin. Kausikorttitunneilla harjoitellaan sekä este- että kouluratsastusta ryhmän toiveiden ja tason mukaan. Myös este- ja koulupainotteisia ryhmiä. Kausikorttitunnin hinta on 40 euroa. Jos samassa taloudessa on kaksi kausikorttia, myönnetään toisesta kortista alennus -10%. Näin ollen toisen viikkotunnin hinta on 36 euroa!


Irtotunti

Irtotunti toimii kokeilutuntina niille, joilla ei vielä ole kausikorttia. Irtotunnit varataan puhelimitse päivystyksestä. Irtotunnille tullaan mukaan vakioryhmiin mahdollisille peruutuspaikoille. Ratsastaja harjaa ja satuloi
hevosensa itse tunnille hyvissä ajoin. Henkilökunta avustaa tarvittaessa. Irtotunnin hinta on 45 euroa, joka maksetaan käteisellä toimistoon ennen tunnin alkua.


Valmennustunti

Ratsastuskoulullamme on valmennusryhmiä sekä este- että kouluratsastuksessa. Mukanaolo edellyttää toista vakioviikkotuntia, jolloin harjoitusta ja toistoja tulee enemmän. Käytännössä valmennusoppilaat siis ratsastavat kerran viikossa kausikorttitunnilla, jossa ryhmässä on 8 ratsukkoa, ja toisen kerran valmennusryhmässä, jossa ryhmäkoko viisi ratsukkoa. Valmennustunnin hinta on 50 euroa. Ratsastaja harjaa ja satuloi hevosensa itse tunnille hyvissä ajoin. Sairastapauksissa tunti perutaan päivystykseen klo 16 mennessä (viikonloppuisin klo 8), jotta siirto toiseen ajankohtaan on mahdollinen. Päivystyksen jälkeen tulleet peruutukset eivät oikeuta rästitunteihin. Rästitunnit varataan puhelinpäivystyksestä. Rästitunteja ei voi siirtää toista kertaa, joten sitouduthan tekemiisi varauksiin.

Valmennusryhmäläisillä on mahdollisuus kilpailla ratsastuskoulumme ulkopuolella järjestettävissä kisoissa oman taitonsa mukaan. Tämä edellyttää ahkeraa treenaamista ja satsausta sekä osallistumista omiin kilpailuihimme ja riittävää tulostasoa. Kaudelle 2020 tavoitteena on osallistua Etelä-Suomen alueen ratsastuskoulujen välisiin mestaruuksiin Tuomarinkylässä toukokuussa sekä valtakunnallisiin Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuksiin Ypäjällä heinäkuussa. Ennen näitä käydään mahdollisuuksien mukaan harjoittelemassa kisaamista myös muualla.


Liinatunti

Liinatunti sopii niin aloitteleville ratsastajille kuin myös enemmän ratsastaneille. Hevonen kulkee liinassa
ympyrällä opettajan ympärillä, jolloin ratsastaja voi keskittyä omaan istuntaansa ja apujensa käyttöön opettajan ohjatessa hevosta. Liinatunti kestää 25 minuuttia. Varaukset puhelinpäivystyksestä. Liinatunnin
hinta on 40 euroa.


Yksityistunti

Yksityistunteja järjestetään kausikorttituntien ulkopuolella sopimuksen mukaan. Yksityistunnin teemasta sovitaan oppilaan kanssa. Yksityistunneilla voidaan harjoitella
esteitä tai koulua oppilaalle räätälöidyllä harjoituksilla. Varaukset puhelinpäivystyksestä. Yksityistunnin kesto on 50 minuuttia ja hinta 80 euroa.


Pienryhmä

Pienryhmätunti järjestetään yksityistunnin tavoin kausikorttituntien ulkopuolella sopimuksen mukaan. Näin on mahdollisuus tulla yksityistunnille kaverin, kahden tai vaikka neljän kanssa. Pienryhmätunnin teemasta sovitaan oppilaiden kanssa. Pienryhmätunneilla voidaan harjoitella esteitä tai koulua ryhmän tason mukaan. Varaukset puhelinpäivystyksestä. Tunnin kesto 50 minuuttia. Hinta määräytyy osallistujien mukaan:

2 ratsastajaa 65e/ratsastaja

3 ratsastajaa 60e/ratsastaja

4-5 ratsastajaa 50e/ratsastaja


Yritysryhmät

Järjestämme ratsastustunteja myös yritysryhmille! Hinnoittelu pienryhmien mukaan (katso yllä) viidenteen ratsastajaan asti. Ryhmäkoon ollessa 6-8 ratsastajaa maksetaan irtotunnin hinta 45 euroa per ratsastaja. Tunnin kesto 50 minuuttia. Tiedustelut
ja varaukset puhelinpäivystyksestä.


Minitunti

Minitunteja järjestetään lauantaisin klo 13. Minitunnin kesto on 25 minuuttia. Ponit ja hevoset ovat valmiina odottamassa ratsastajiaan ja jaetaan opettajan toimesta tunnin alussa ratsastajien koon mukaan. Minitunneille ei myydä kausikorttia, vaan tunti varataan erikseen päivystysaikana viimeistään päivää ennen, eli perjantaisin klo 16 mennessä!

Minitunti on oivallinen tapa niin lapselle kuin aikuiselle tulla kokeilemaan ratsastusta. Monet aloittavatkin harrastuksensa käyden ensin minitunneilla ennen kuin siirtyvät alkeiskurssille. Minitunneille ei ole ala- tai yläikärajaa! Minitunnin hinta on 20 euroa, joka maksetaan käteisellä toimistoon ennen tunnin alkua.


Alkeiskurssi

Alkeiskurssimme ovattarkoitettuja sekä lapsille että aikuisille! Ala-ikäraja on 7 vuotta. Alkeiskurssin ensimmäisellä kerralla järjestetään maksuton teoriatunti, jossa tutustutaan tallin käytäntöihin ja hevosten hoitamiseen. Kymmenen seuraavaa kertaa ovat ratsastustunteja, jolloin kurssi kestää kokonaisuudessaan 11 viikkoa. Kurssi pidetään joka viikko samaan aikaan. Ryhmään mahtuu 8 oppilasta, joilla kaikilla on
taluttajat niin kauan kun tarvitaan. Ratsastaja harjaa ja satuloi hevosensa itse tunnille taluttajan avustuksella. Sairastapauksissa tunti perutaan puhelinpäivystykseen
klo 16 mennessä (viikonloppuisin klo 8), jotta siirto toiseen ajankohtaan on mahdollinen. Rästitunnit varataan puhelinpäivystyksestä. Rästitunteja ei voi siirtää toista kertaa,
joten sitouduthan tekemiisi varauksiin. Ratsastustunnin
kesto on 50min ja hinta 40 euroa.


Jatkokurssi

Jatkokurssilla jatketaansiitä, mihin alkeiskurssilla jäätiin. Tarvittaessa taluttajat seuraavat yhä mukana. Pikkuhiljaa taluttajat jäävät kauemmaksi ratsastajista, auttaen tarvittaessa. Jatkokurssin kesto on yleensä 10-15 tuntia. Jatkokurssipaikat
varataan alkeiskurssin lähestyessä loppuaan, kun tiedetään, ketkä haluavat jatkaa ratsastusta alkeiskurssin jälkeen. Jatkokurssi alkaa heti alkeiskurssin päätyttyä. Jatkokurssilla tuntihinta on 40 euroa.


Ponikerho

Ponikerho on tarkoitettu ratsastuskoulun oppilaille. Ponikerhoon ovat tervetulleita niin uudet kuin
vanhat ponikerholaiset! Ponikerhossa opetellaan erilaisia hevostaitoja kuten ponien hoitoa ja satulointia, tallin sääntöjä sekä varusteiden huoltoa. Ponikerhossa on myös mahdollista suorittaa Suomen Ratsastajainliiton Hevostaitomerkkejä. Ponikerho kokoontuu kerran viikossa tunnin ajan. Ponikerhon hinta on 70 euroa, joka maksetaan toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kerhoon mahtuu 12 oppilasta. Vetäjänä toimii MASTER-ratsastuksenopettaja Mia Winqvist.


Aikuisten Hevostaitokerho

Hevostaitokerho ontarkoitettu ratsastuskoulun aikuisille oppilaille. Kerhoon ovat tervetulleita niin uudet kuin jo aiemmin mukana olleet kerholaiset! Kerhossa opetellaan erilaisia hevostaitoja kuten hevosten hoitoa ja käsittelyä, varusteita sekä
hevosen anatomiaa. Toiveita käsiteltävistä asioista otetaan vastaan! Aikuisten Hevostaitokerhossa on paljon teoriaa, mutta myös käytäntöä. On myös mahdollista suorittaa Suomen
Ratsastajainliiton Hevostaitomerkkejä! Hevostaitokerho kokoontuu kerran viikossa tunnin ajan. Hinta on 70 euroa, joka maksetaan toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kerhoon
mahtuu 12 oppilasta. Vetäjänä toimii MASTER-ratsastuksenopettaja Mia
Winqvist.